מקום להיות משמעותי

בחברת הנוער יהיה לך תפקיד בתוך הקהילה עצמה. 

תוכל להיות חלק מחבורה שאחראית על משהו בחברת הנוער. לדוגמא, בשנה האחרונה חבורת תרבות לקחו על עצמם את החגים השונים והרימו אירועים לכל הפנימייה שהם היו אחראים על כל מה שזה אומר. דוגמא נוספת היא חבורת אורווה החליטה איך יהיו האכלות באורווה ודאגו לסוסים ומראה המקום.

בנוסף, יש את "מועצת החכמות" שהם אחראים על חשיבה כוללת של חברת הנוער והבאת נושאים חשובים לשיחה עם שאר החניכים.

כל שבוע יש אסיפה שבה תקבל עם שאר החברים החלטות על דברים שרוצים לשנות ומספרים מה כל חבורה עשתה בשבוע האחרון.

מאוד חשוב לנו שלכל החניכים יהיה מקום בחברת הנוער ללמוד דברים חדשים, להוביל, לקחת אחריות ולשנות.

חברת הנוער אשבל
חברת הנוער אשבל
חברת הנוער אשבל
חברת הנוער אשבל